Beste leden,

ALGEMENE VERGADERING 24 maart 2022 om 19u00

Zoals u weet wordt het bestuur benoemd en afgezet door de Algemene Vergadering(AV). Deze wordt vertegenwoordigd door 20 werkelijke leden waarvan volgens het statutaire jaarlijkse rotatiesysteem 5 ontslagnemend zijn. Deze leden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Indien u ouder bent dan 21 jaar, minstens 5 jaar onafgebroken lid is van RUA en het doel van onze vereniging ondersteunt, kan u zich met het  document “kandidatuurstelling RUA werkelijk lid “  ook een aanvraag indienen tot benoeming als werkelijk lid .Dit document dient u te versturen naar het adres van de club ter attentie van de Voorzitter vòòr  18 maart 2022.

De volgende 5 werkelijke leden zijn ontslagnemend en kunnen zich herkiesbaar stellen. Vanzelfsprekend zijn alle andere kandidaturen welkom.

  1. Patrick De Clippel
  2. Filip Albers      
  3. Koen De Rop        
  4. Dick Goedhart           
  5. Michel Sijssens    

Indien u niet aanwezig kan zijn,kan u zich ook laten vertegenwoordigen door een werkelijk lid.

Download het volmachtformulier en de lijst van de werkelijke leden. Ieder lid kan hoogstens 1 enkel ander lid vertegenwoordigen bij geschreven volmacht.

Raad van Bestuur:
De mandaten (termijn van drie jaren) van Walter Vermeulen, Caroline Lauwers, Veroninque Guilmin vervallen met de Algemene Vergadering van 2022. De Raad van Bestuur telt momenteel 7 leden en dient statutair minstens door 3 en ten hoogste 9 leden samengesteld te zijn. Walter Vermeulen wenst zijn mandaat stop te zetten na de Algemene vergadering 2022. Caroline Lauwers en Veronique Guilmin wensen herbenoemd te worden. U kan zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur via het formulier “kandidatuurstelling Raad van Bestuur“. Dit document dient eveneens vòòr 18 maart 2022 ingediend te worden op het adres van de club.

Met sportieve groet,
Walter Vermeulen

Voorzitter Kon.Rua Brasschaat Tennis Club vzw

© 2022 All rights reserved

Made with ❤ by Steve Johnson​

Visits: 3 Visits: 410633