Beste leden,

ALGEMENE VERGADERING 16 maart 2022 om 19u00

Zoals u weet wordt het bestuur benoemd en afgezet door de Algemene Vergadering(AV). Deze wordt vertegenwoordigd door 20 werkelijke leden waarvan volgens het statutaire jaarlijkse rotatiesysteem 5 ontslagnemend zijn. Deze leden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Indien u ouder bent dan 21 jaar, minstens 5 jaar onafgebroken lid is van RUA en het doel van onze vereniging ondersteunt, kan u zich met het  document “kandidatuurstelling RUA werkelijk lid “  ook een aanvraag indienen tot benoeming als werkelijk lid .Dit document dient u te versturen naar het adres van de club ter attentie van de Voorzitter vòòr  9 maart 2022.

De volgende 5 werkelijke leden zijn ontslagnemend en kunnen zich herkiesbaar stellen. Vanzelfsprekend zijn alle andere kandidaturen welkom.

  1. Luc Steger
  2. Yvan Van Bogaert      
  3. Dominque Meulemans        
  4. Kathleen Cassiers           
  5. Peter Verspeelt      

Indien u niet aanwezig kan zijn, kan u zich ook laten vertegenwoordigen door een werkelijk lid.

 

Download het volmacht formulier en de lijst van de werkelijke leden. Ieder lid kan hoogstens 1 enkel ander lid vertegenwoordigen bij geschreven volmacht.

Raad van Bestuur:

Het mandaat (termijn van drie jaren) van Steven Johnson vervalt met de Algemene Vergadering van 2023. De Raad van Bestuur telt momenteel 7 leden en dient statutair minstens door 3 en ten hoogste 9 leden samengesteld te zijn. Sylvia Lathouwers wenst haar mandaat stop te zetten na de Algemene vergadering 2023. Steven Johnson stelt zich herkiesbaar. U kan zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur via het formulier “kandidatuurstelling Raad van Bestuur“. Dit document dient eveneens vòòr 9 maart 2023 ingediend te worden op het adres van de club.

Met sportieve groet,
Stefaan Van Dyck

Voorzitter Kon.Rua Brasschaat Tennis Club vzw

© 2023 All rights reserved

Made with ❤ by Steve Johnson​